Óvodánk

Óvodáink bemutatkozása

Óvodák

Cím 

Telefonszám 

Őrbottyáni Napsugár Óvoda

2162 Őrbottyán, Rákóczi út 87. 

70/382-6222

Őrbottyáni Napsugár Óvoda

Margaréta Tagóvodája

2162 Őrbottyán, Óvoda u. 1.

70/6400463

Őrbottyáni Napsugár Óvoda Kisnémedi Tagóvodája

2165 Kisnémedi, Fő út 3

30/ 6917809

Weblap cím: http://www.orbottyaniovoda.hu 
  

 

E-mail cím

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Óvodavezető

Gazdagné Kovács Krisztina

 +36-70/453-3114

 

 

„Kis gyermekem csak nézzél szerte szét éretted van itt minden ami szép" (Várnai Zseni ) 

Az Őrbottyáni Napsugár Óvodánk három épületben, tizennégy csoporttal működik.

 

A Napsugár óvoda 2014-ben épült, egy elavult 100 éves óvodaépület helyén. Ez a korszerűen kialakított modern épület, 2021-ig 3 csoporttal, 75 férőhellyel működött. 2021 szeptemberétől a Központi óvoda 4 csoportja a tetőtérbe költözött át, így ma már 7 csoporttal, 175 férőhellyel üzemel.

Székhely óvodánkban részben osztott és homogén csoportokban biztosítjuk a gyermekek nevelését. Emellett, saját tornaszobával, fejlesztő szobákkal, irodahelységekkel, kiszolgáló helyiségekkel és tálalókonyhával is rendelkezik. Kellemes környezetben, régi fákkal, cserjékkel körülvett völgyben található, ahol még egy kis patak is húzódik mellette. Az udvara 2021-ben bővítésre került, füvesítve lett gyeptéglával, emellett modern, (az európai szabványnak megfelelő) játszótéri eszközök lettek telepítve.

 

A Margaréta tagóvoda 2006-ban épült, szintén modern, minden előírásnak megfelelő tornateremmel, fejlesztő szobával, tálalókonyhával felszerelt épület. A város észak-keleti (vácbottyáni) részén álló épület tagintézményként működik. Kezdetben 3 csoporttal működött, de szükséges volt a bővítése, ezért a tetőtérben 2010-ben 2, és 2011-ben még 1 csoport kialakítása vált szükségessé. Ez az épület 6 csoporttal, 150 férőhellyel üzemel. Vegyes korcsoportú, részben osztott és homogén csoportokban szervezzük a gyermekek nevelését.

 

Óvodánk az intézményi társulás révén két községben, városunkban, Őrbottyánban, és egy közeli községben Kisnémedin működik. Intézményünk költségvetési szerv irányító szervének megnevezése az alapító okirat alapján: Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulásának Társulási Tanácsa. Az óvodai intézményfenntartó társulás két község együttműködésének révén jött létre. Az óvoda a község központjában, a Polgármesteri Hivatal fölött az emeleten található. A tagóvoda jelenleg 1 vegyes csoporttal, ős-fás ligetben 25 férőhellyel, üzemel. Az intézményt 2018-ban teljesen felújították, egy tornaszobával, irodával, és logopédiai szobával bővítették ki, a Kisnémedi gyerekek nagy örömére. Az óvoda rendelkezik saját melegítőkonyhával is.

 

 Külső formájában eltérő a három épület, de mindegyikben gyermekszerető felnőttek várják az óvodássá cseperedett gyermekeket.

 

MINDEN GYERMEKCSOPORT VÁLASZTOTT NEVET 

Napsugár Óvoda

Margaréta Tagóvoda

Napraforgó csoport

Mikiegér csoport

Pillangó csoport

Micimackó csoport

Szivárvány csoport

Süni csoport

Nyuszi csoport

Kisvakond csoport

Manócska Csoport

Maci csoport

Katica csoport

Méhecske csoport

Százszorszép csoport

 

 

Kisnémedi Tagóvoda

 

Gomba csoport

AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERE 

Óvodavezető: 1 fő

Óvodapedagógus: 27 fő

Dajka: 14 fő

Pedagógiai asszisztens: 4 fő

Gyógypedagógus: 1 fő

Logopédus: 1 fő

Óvodapszichológus: 1 fő

Óvodatitkár: 1 fő

Összesen: 49 fő

 

A 27 óvodapedagógusból 25 fő főiskolai diplomával, 2 fő szakközépiskolai végzettséggel

rendelkezik. Két kolléganőnk gyakornok. 6 óvodapedagógusnak van szakvizsgája, 8 fő

pedagógus II. fokozatban van. 3 fő szerződéses nyugdíjas óvodapedagógust alkalmazunk. Óvodapedagógusaink rendszeres továbbképzéseken vesznek részt az adott nevelési év lehetőségeit kihasználva, hogy meg tudjanak felelni korunk kihívásainak.

 

 A pedagógiai asszisztensek és a dajkák munkáját fontos kiegészítő résznek tekintjük a gyermekekkel való foglalkozásokon, - a gyermekcsoportban, mosdóban, öltözőben, udvaron. A 14 dajkából 4 szakképzett, 10 érettségivel rendelkezik. 1 óvodatitkárt és 5 pedagógiai asszisztenst alkalmazunk, akik közül 3 főnek a munkakörükhöz megfelelő szakképesítése van, 1 főnek pedig folyamatban van a végzettség megszerzése.

 

Intézményünkben 2017 óta gyermekpszichológusi ellátás is működik, mely szakembert megbízási szerződéssel alkalmazunk. A sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek fejlesztését 1 fő gyógypedagógus látja el, akit szintén megbízási szerződéssel alkalmazunk.

A logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést óvodánkban a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci Tagintézmény gyógypedagógusai végzik.

A nevelési év során szociális segítő is jelen lesz az intézményben.

 

Az óvodatitkárunk ezekhez a kompetenciákhoz jelenleg alapfokú számítástechnikai ismeretekkel, pénzügyi-számviteli és vállalkozói ügyintéző, képesítéssel rendelkezik.


Az intézményünk adottsága kedvező, az aktív, kreatív a nevelőmunka szempontjából. Óvodánk nevelőtestülete az elmúlt években folyamatosan bővült. Legfontosabb feladatunk az új kolléganők megnyerése programunk elfogadására és az újabb kezdeményezések beindítására. A nevelőtestületben a kollégák jól érzik magukat, szükségesnek érzik a nevelési tervek építését, a saját koncepció kidolgozását. A munkatársak egymás közötti kapcsolatában döntően a pozitív hozzáállás a jellemző, az egymás iránti tolerancia, empátia érzékelhető. Megfigyelhető a nyitottság, az információ iránti igény, mások munkájának megismerése és értékelése, a továbbképzéseken hallottak átadása. Fontosnak tartjuk az egy csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajkák jó együttműködését, a gyermekekre vonatkozó információk átadását, az észrevételek megbeszélését. 

ÓVODÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI

„Engem ne emeljen a magasba senki, Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar Hogy közel legyen, A szívdobogásunk.”(Birtalan Ferenc)

Óvodánkban a nevelés tudatos személyiségformáló tevékenység. Fejlesztő hatása következetes, folyamatos egymásra épülő tevékenységek során alakul ki. Szeretnénk, ha nevelésünk hatására önállóan, szabadon vizsgálódó, kutató, kísérletező, problémát és feladatot önállóan megoldani képes személyiségek alakulnának ki, akik helyes erkölcsi magatartást követnének.

Piaget megfogalmazásában:

"Egy humánus, demokratikus szellemű társadalomban olyan személyiségfejlesztő nevelésre van szükség, amely biztosítja a gyermek spontán és rendszeres ismeretszerzésében és életfeladataik megoldásában a következetes és szabad aktivitást, az önálló véleményalkotást, a külső kényszer nélkül a társadalom erkölcsi normáihoz az igazodást, a közösségben - kölcsönösségi alapon egymás tiszteletben tartásával - a termékeny, alkotó együttműködést." 

A gyermek csak olyan légkörben tud szabadon tevékenykedni, ami személyiségének fejlődését biztosítja. Környezetéhez való viszonyát bővülő ismerete, gazdagodó érzelmei, és a körülötte zajló események iránti nagyfokú érdeklődés határozza meg. Ezért fontos, hogy a gyermekek számára olyan légkört teremtsünk, amelyben érzelmeit szabadon kinyilváníthatja, gazdag tevékenységekből válogathat, és mindezt életkorának megfelelően, játékosan, cselekvések sorozatában szabadon teheti meg. A hatékony érzelmi nevelés érdekében különös figyelmet fordítunk a foglalkozásokon elsajátítandó ismeretkör tartalmi jellegére, tanulásának megfelelő módjára. A gyermeki érdeklődés felkeltése, a téma vonzóvá tétele minden óvónőnek elsődleges feladata. Közös foglalkozásainkon jellemző a kellemes, derűs légkör, a résztvevők közötti kommunikáció, egymás iránt érzett szeretet, együttműködési készség. Minden gyermeknek önmagához képest kell fejlődnie. Elfogadjuk az egyéni különbségeket, és onnan differenciáltan, megoldási lehetőségek választásával, egyéni foglalkoztatással segítjük a gyermekek fejlődését.

Nevelésünk alapelvéből kiindulva célunk: Az óvodások nyugodt, élmény gazdag harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képesség fejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődésének biztosítása, elősegítése.

Programunk tevékenységformái:

 1. Játék
  2. Verselés, mesélés, dramatikus játék 
  3. Mozgás 
  4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
  5. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
  6. Külső világ tevékeny megismerése 
  7. Külső világ tevékeny megismerése  matematikai tartalommal 
  8. Munka jellegű tevékenységek

Játék: Feladatunk: a játékhoz olyan légkör megteremtése, ahol gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, milyen játékot választ, milyen témát dolgoz fel, milyen eszközökkel jeleníti meg azt, milyen helyet választ és mennyi ideig tart a játéka. A kreatív légkör segíti a gyermekek ötleteinek kibontakozását, az alkotó együttműködés kialakulását. A játék minden esetben szabadon választott tevékenység, mi az együttjátszás során eszközöket biztosítunk, szabályokat alakítunk ki, de mindig szem előtt tartjuk, hogy a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan, vagy társaikkal önfeledten játszani. A folyamatosságot biztosítja a napirend, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy a gyermekek játék idő alatt egyéni szükségleteiknek megfelelő időben fogyaszthatják el a tízórait. A többféle ötletből kialakított folyamatos játék fejleszti a gyermekek kommunikációs képességét, szabálytanulási készségét, társaihoz való viszonyát az együttes cselekvő képességet. A játék során szerzett tapasztalatok, benyomások, élmények alapján a gyermekek tanulnak s általa fejlődnek. Bizonyított tény, hogy az óvodás gyermek értelmi képessége: érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, képszerű szemléletes gondolkodása leginkább a játékon keresztül fejlődik. Programunkban helyet kap az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló tanulás, amelyek számtalan probléma és feladatmegoldás lehetőségét adják a gyermekeknek. Eszerint a játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az óvónő által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak, úgy, hogy közben a játék folyamatos.

Verselés, mesélés, dramatikus játék : A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb módszere a mese, vers, bábozás és a dramatikus játékok. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A gyermekek a mesékből, versekből sok új fogalmat, régi kifejezést ismernek meg. A bábjátékban, dramatikus játékban, önkifejezésüket bontakoztathatják ki. Lehetőségük van a szókincsbővítés mellett a társalgásra, önálló versmondásra.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: Célja: a gyermekek élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. A képalakító tevékenységeket, élményekhez kapcsolódó témák feldolgozását, változatos technikák alkalmazásával segítjük. Rajzolunk zsírkrétával, színes ceruzával, festünk, ragasztunk, ollóval vágunk, varrunk, gyurmázunk, agyagozunk. A gyermekeknek biztosítjuk az eszközöket, és segítjük őket a különböző technikák elsajátításában, kreativitásuk alakulásában.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: A zenei nevelés célja: A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, felfedeztetése. A jó zenei nevelés nem korlátozódik a tervezett foglalkozásokra, hanem átszövi az egész napunkat. A gyermekek közötti hangulatkeltés egy-egy csendes dal dúdolásával érzelmi állapotuk feltöltését vagy éppen megváltoztatását eredményezheti. Játékhelyzetekhez hangutánzást kapcsolhatunk, évszakokhoz, eseményekhez énekeket, mondókákat, melyek a gyermekek ritmusérzékét fejlesztik. A zenei nevelést kötött és kötetlen jelleggel mikrocsoportos formában szervezzük. Az énekes játékok mozgásanyaga- a párcsere, szerepcsere, kapus, hidas, sorgyarapító-fogyó játékok –az óvodás korosztály néptáncának tekinthető.

Mozgás: Az óvodáskorú gyermekek életeleme a mozgás. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy különböző tornaeszközök folyamatos használatával lehetőséget teremtsünk a mozgásfejlesztésére. Minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy sok időt töltsünk a szabadban. Óvodánk udvara állandóan bővül olyan eszközökkel, amelyek használatával a gyermekek mozgáskoordinációja biztosabb, fejlettebb lesz.

Külső világ tevékeny megismerése:  A gyermekek fejlesztése közvetlen tapasztalat és élményszerző udvari megfigyelések, séták alkalmával történik. A megfelelő alkalmak idejében történő felismerése, a gyermeki figyelem odairányítása a környezetünk adta lehetőségekre, nem csak a természet iránti szemlélet formálását, hanem az ok-okozati összefüggések meglátását is eredményezi. A valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek a környezetükben végbemenő változásokat felismerjék. Lehetőségük van arra, hogy észrevételeiket, gondolataikat megfogalmazzák, és azokat összefüggően kifejezhessék, ezáltal szókincsük bővül, beszédkészségük fejlődik. A témákat az évszakok köré rendezzük ezáltal minden lehetőség adott arra, hogy a természetben lévő változásokat nyomon követhessék. Foglalkozunk a gyalogos közlekedés szabályival, a közlekedési eszközök megismertetésével, napszakokkal, a vadon és szabadon élő állatokkal. Beszélgetünk testünkről, egészségvédelemről, orvos munkájáról. Sokoldalú ismereteiket felhasználhatják a társadalmi környezetükben, játékok során, pedig újra feleleveníthetik tudásukat.

Külső világ tevékeny megismerése  matematikai tartalommal: Célunk: megteremteni annak lehetőségét, hogy komplex tevékenykedések, cselekvések, játékok során a gyermekek matematikai képességei fejlődjenek, pozitív viszony alakuljon ki bennük a későbbi matematikához. Az óvodás évek alatt többször éljék meg, érezzék át a felfedezés, rátalálás, felismerés tudás örömét. 
Feladatunk: A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok-okozat összefüggések felismerése, megtapasztalása. A gyermekek probléma felismerő és probléma megoldó képességének fejlesztésével a logikus gondolkodás megalapozása. A feladtok megoldásával az önállóság és a szóbeli kifejezőképesség fejlesztése. Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével a matematikai ismereteket mindig játékos, mikrocsoportos formában, eszközök segítségével sajátíthatják el. Tárgyak, személyek halmazokba rendezését végezhetik tulajdonságok, majd rendezési szempontok alapján. Számfogalmakkal ismerkedhetnek, számlálást, párosítást, összemérési feladatokat oldhatnak meg. Gyakorolhatják a térbeli tájékozódást, a relációk felismerését, ellentétpárok felállítását. Megismerkednek síkmértani formákkal, méréssel, téri irányokkal. Ezáltal képessé válnak egyszerű problémák felismerésére és megoldására. Megfelelő biztonsággal tájékozódnak a térben és síkban, képesek matematikai műveleteket cselekvés közben játékosan megoldani.

Munkajellegű tevékenységek: Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki, elsősorban önmagukért és a közösségért végzik. Az óvónő segítségével, majd egyre önállóban, öntevékenyen végzik a munka jellegű tevékenységeket. Alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végzik. Szívesen segítenek, a rájuk bízott feladat elvégzését minden alkalommal, dicsérettel jutalmazzuk.

AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI, JELES NAPJAI, ÜNNEPEI

Mihály napi vásár, Szüret, Állatok napja, Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Víz világnapja, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Madarak-fák napja, Gyermeknap, Évzáró – ballagás

AZ ÓVODA KAPCSOLAT RENDSZERE

Az óvoda elsősorban a családdal együttműködve valósítja meg feladatát.

Kapcsolattartás formái: 

- családlátogatás

- napi tájékoztatás 

- szülői értekezletek 

- fogadóóra 

- nyílt nap

Kapcsolatunk folyamatos a: 

- fenntartóval

- gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, 

- bölcsődével,

- iskolával, 

- közművelődési intézményekkel,

- gyermekorvossal

- fogorvossal

- védőnőkkel

- pedagógiai szakszolgálatokkal.

​Nevelési programunkban olyan erkölcsi, érzelmi tartalom jelenik meg, amely minden kisgyermek számára családias légkört, kiegyensúlyozott, nyugodt óvodáskort biztosít.

 

 

 

Napsugár  Óvoda:

Alsó szint

Katica vegyes csoport:

24

Heterogén - vegyes csoport

 

Óvónők:

Döme-Csizik Csilla

 

 

Szabóné Oszaczki Edina

 

Dajka:   

Maksa Jánosné 

Százszorszép mini csoport:

24

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Varga Renáta

 

 

Kurucz Istvánné

 

Dajka:   

Felberbauer Nóra

Manócska kis-, középső csoport:

25

Heterogén - vegyes csoport

 

Óvónők:

Ullmann Mária

 

 

Szarka Katalin

 

Dajka:   

Kondor Judit

 

Felső szint

Pillangó nagycsoport:

24

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Volentics Krisztina

 

 

Becskeháziné Szabados Rita

 

Dajka:   

Rohfeld Zoltánné

Szivárvány középső csoport:

23

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Heilman Dóra

 

 

Stipka Katalin

 

Dajka:

Vargáné Reszegi Erzsébet

Nyuszi nagycsoport:

25

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Tóth Lászlóné

 

 

Gál Brigitta

 

Dajka:

Mészárosné Szigeti Erika

Napraforgó kiscsoport:

25

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők: 

Vezsenyi Enikő

 

 

Hrozina Flanna

 

Dajka:

Németh Gabriella

 

 

      Pedagógiai asszisztensek: Katona Lászlóné DIOO

                                                Bartha Endréné

 

Margaréta Tagóvoda:

  Alsó szint

Micimackó kis-, középső csoport:

23

Heterogén - vegyes csoport

 

Óvónők:

Nagy Gáborné

 

 

Fülöpné Lukács Margit

 

Dajka:   

Fábiánné Jekkel Éva

Mikiegér kiscsoport:

24

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Zsák Alexandra

 

 

Lencsés- Piszkor Hajnalka

 

Dajka:   

Badics Beáta

Süni nagycsoport:

19

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Káplárné Gimesi Julianna

 

 

Ghimessy-Diamant Blanka

 

Dajka:   

Gondáné Gubek Éva

 

Tetőtéti csoportok

Maci nagy-, középső csoport:

23

Heterogén - vegyes csoport

 

Óvónők:

Pupos Veronika

 

 

Szarvasné Suba Erika

 

Dajka:

Ignáczné Kovács Zsuzsanna

Kisvakond mini csoport:

22

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Szabóné Molnár Katalin        

 

Pedagógiai

    asszisztens

Tofalvi Erzsébet

 

Dajka:   

Szabó Tímea

Méhecske nagy csoport: 

18

Homogén, életkor szerint osztott

 

Óvónők:

Lencsés Mariann

 

Dajka:   

Farkasné Todor Ilona

 

      Pedagógiai asszisztensek: Izsó Györgyné

                                                 Balázs-Szabó Éva

 

Kisnémedi Tagóvoda:

Gomba vegyes csoport:

24

Heterogén - vegyes csoport

 

Óvónők:

Misnyovszkiné Tóth Angéla

 

 

Hrozina Zsoltné

 

Dajka:   

Cziráki Erzsébet